Ouderavonden

Het Hanze College nodigt ouders uit om samen met hun kind het rapport op te halen. Tijdens het 10 minuten gesprek is er gelegenheid om met de mentor de vorderingen van de leerling te bespreken. De data van deze avonden zijn terug te vinden in de agenda, tevens worden de ouders middels een brief uitgenodigd.

Heeft u als ouder behoefte aan een overlegmoment buiten deze avonden, dan kunt u contact opnemen met de mentor om een afspraak te maken.