Agenda

Belangrijke data:

17 juni 19.00 uur Informatie avond nieuwe leerlingen
17 juni Start tweede tijdvak (herexamens)
20 juni Einde tweede tijdvak (herexamens) CSE en CSPE
24 t/m 27 juni Proefwerkweek leerjaar 1-2-3
28 juni Proefwerk leerjaar 1-2
27 juni Belangrijke data 5 op website
28 juni Slotactiviteit leerjaar 3
28 juni Uitslag herexamens
01 juli Toetsen inhalen leerjaar 1-2-3
01 juli Vanaf 11.00 uur inhalen/herkansen CKV
02 juli Vanaf 12.00 uur Personeelsactiviteit
03 juli 08.30-10.30 uur Boeken inleveren
03 juli 09.00-10.00 uur Inzage toetsen
04 juli 19.00 uur Diploma-uitreiking
05 juli 09.00 Uitreiken rapport leerjaar 1-2-3
08 juli t/m 16 aug. Zomervakantie
19 aug Start schooljaar 2019-2020
19 aug 11.15 uur ontvangst leerlingen leerjaar 1-2-3-4
19 aug 12.30 uur introductie leerjaar 1-2-3
20 aug Introductie leerjaar 1
20 aug Start leerjaar 2-3-4- volgens rooster
20 aug 10.30 uur informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen leerjaar 2-3-4
21 aug Start leerjaar 1 volgens rooster
02 sept 19.00 uur ouderavond leerjaar 1
03 sept 19.00 uur ouderavond leerjaar 4
09 sept Schoolfotograaf leerjaar 1-2-3-4
09 sept Ouderavond leerjaar 3
10 sept Ouderavond leerjaar 2
03 okt Belangrijke data op website
08 okt Excursie Openluchtmuseum Arnhem leerjaar 3 Bbl Z&W
14 t/m 18 okt Herfstvakantie

 

Overzicht uitreiken / ophalen rapporten:

 

4-5-6 november 2019 1e cijferrapport leerjaar 1-2-3-4 (ophalen met ouders)
17 januari 2020 2e cijferrapport leerjaar 1-2-3-4 (uitreiken)
6-7-8 april 2020 3e cijferrapport leerjaar 1-2-3 (ophalen met ouders)
6 mei 2020 SE-resultaten leerjaar 4 (ophalen door leerlingen)
10 juni 2020 voorlopige cijferlijsten leerjaar 4 (ophalen door leerlingen)
2 juli 2020 diploma-uitreiking leerjaar 4
10 juli 2020 4e cijferrapport leerjaar 1-2-3 (uitreiken)

 

Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2019-2020:

 

Start schooljaar 19 augustus 2019
Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag 10 april vanaf 12.00 uur vrij
2e Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaartvakantie 21-22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020