Agenda

Belangrijke data:

08 t/m 18 april Stage voor leerlingen leerjaar 3
08 t/m 10 april Ophalen rapport leerjaar 1, 2 en 3
08 t/m 10 april Keuzegesprekken + inleveren definitieve keuze
11 april Belangrijke data 4 op website
18 april Leerjaar 4 facultatief les
19 april t/m 3 mei Meivakantie: Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag
06 mei Start Ramadan
06 mei Start periode 5 leerjaar 3 K
06 mei Leerjaar 4 facultatief les
07 mei 08.30 uur Ophalen SE-cijfers leerjaar 4
08 mei Slotactiviteit leerjaar 4
13 mei Start periode 6 KWT leerjaar 1
13 mei Projectweek mavo leerjaar 1 en 3
21 t/m 24 mei Buitenlandreis leerjaar 3
24 mei Bericht van toelating naar ouders
27 mei Start afname Rekentoets
27 mei Deze week CKV-activiteit 5 leerjaar 3
28 mei Studiedag schoolbreed
29 mei 19.30-22.30 uur Schoolfeest leerjaar 1-2-3 bij Sweet
30-31 mei Hemelvaartvakantie
05 juni Suikerfeest
05 juni Sportdag leerjaar 1 en 2
05 juni Start tweede tijdvak CSPE
06 juni Sportdag leerjaar 3
07 juni Einde afname Rekentoets
10 juni Tweede Pinksterdag
12 juni 13.30-15.00 uur Kennismaking nieuwe leerlingen
12 juni Uitslag examen
12 juni 16.00-16.30 uur Bellen gezakte leerlingen
12 juni 17.30 uur Ophalen voorlopige cijferlijst
12 juni 18.15 uur Ouderavond gezakte leerlingen
13 en 14 juni Schoolkamp leerjaar 2
14 juni Tot 12.00 uur voorlopige cijferlijst inleveren
14 juni Bedrijvenbezoek leerjaar 1
17 juni 19.00 uur Informatie avond nieuwe leerlingen
17 juni Start tweede tijdvak (herexamens)
20 juni Einde tweede tijdvak (herexamens) CSE en CSPE
24 t/m 27 juni Proefwerkweek leerjaar 1-2-3
28 juni Proefwerk leerjaar 1-2
27 juni Belangrijke data 5 op website
28 juni Slotactiviteit leerjaar 3
28 juni Uitslag herexamens
01 juli Toetsen inhalen leerjaar 1-2-3
01 juli Vanaf 11.00 uur inhalen/herkansen CKV
02 juli Vanaf 12.00 uur Personeelsactiviteit
03 juli 08.30-10.30 uur Boeken inleveren
03 juli 09.00-10.00 uur Inzage toetsen
04 juli 19.00 uur Diploma-uitreiking
05 juli 09.00 Uitreiken rapport leerjaar 1-2-3
08 juli t/m 16 aug. Zomervakantie