Aanmelden

Centrale Aanmelding

Centrale Aanmelding

De aanmelding voor het schooljaar 2018 – 2019 geschiedt centraal op de scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout. Belangrijke informatie voor ouders en a.s. brugklassers, voorafgaand aan de inschrijving:

  • U ontvangt van de basisschool een inschrijfformulier dat geldt voor alle scholen van voortgezet onderwijs in Oosterhout.
  • Dit formulier brengt u ingevuld mee bij de inschrijving.
  • Daarnaast hebt u van de basisschool een overstapdossier van uw kind ontvangen, samen met het doorstroomformulier PO-VO. De zowel door ouders als leerkracht ondertekende exemplaren levert u in bij de school waar u uw kind aanmeldt.

Aanmelden op het Hanze College:

dinsdag 6 maart 2018 van 16.00 uur tot 20.00 uur alle leerlingen van wie de achternaam begint met de letters A t/m K
donderdag 8 maart 2018 van 16.00 uur tot 20.00 uur alle leerlingen van wie de achternaam begint met de letters L t/m Z

We verwachten op deze data de leerlingen met hun ouder(s). Zij brengen de volgende zaken mee:

  1. Ingevuld inschrijfformulier en het doorstroomformulier PO-VO
  2. Door ouders en leerkracht ondertekend overstapdossier.
  3. Paspoort of identiteitsbewijs waarop het burgerservicenummer en de volledige namen van het kind vermeld staan.
  4. Indien in uw bezit: uitslag drempelonderzoek678, NIO, dyslexieverklaring en -rapport, psychologisch onderzoeksrapport etc.

Ouders krijgen uiterlijk 24 mei 2018 de uitslag van de beslissing van de toelatingscommissie.

Procedure bij zij-instroom in leerjaar 1-2-3-4

Voor leerlingen die tussentijds willen instromen in leerjaar 1-2-3-4 op het Hanze College kunnen ouders, verzorgers contact opnemen met dhr. den Reijer (teamleider).

U krijgt vervolgens een aanmeldformulier en als dit volledig ingevuld op het Hanze College is ontvangen, wordt contact opgenomen met de toeleverende school. Zij vullen een overdrachtsformulier in en samen met overige relevante informatie wordt dit naar het Hanze College opgestuurd. Naar aanleiding van deze informatie volgt een kennismakingsgesprek, waarna de toelatingscommissie uiteindelijk bepaalt of de betrokken leerling plaatsbaar is op onze school.

Indien wenselijk kan ook de leerlingbegeleiding van het Hanze College bij deze procedure worden betrokken.