Aanmelden

Centrale Aanmelding

Centrale Aanmelding

De aanmelding voor het schooljaar 2019 – 2020 geschiedt centraal op de scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout. We verwachten op onderstaande data de leerlingen met hun ouder(s). Zij brengen de volgende zaken mee:

  • U ontvangt van de basisschool een aanmeldingsformulier dat geldt voor alle scholen van voortgezet onderwijs in Oosterhout. (Deze kunt u rechts op de pagina ook downloaden.)
  • U brengt het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier mee.
  • Daarnaast hebt u van de basisschool een door ouders en leerkracht ondertekend schooladviesformulier en een kopie van de uitdraai van het Overstapdossier OSO/doorstroomformulier PO-VO van uw kind ontvangen. De zowel door ouders als leerkracht ondertekende exemplaren levert u in bij de school waar u uw kind aanmeldt.
  • U brengt een (Kopie van de) ID-kaart van de leerling mee bij de aanmelding, zodat het BSN-nummer gecontroleerd kan worden. Dit mag niet door de school worden ingenomen.

De centrale aanmeldingsdata zijn:

dinsdag 12 maart van 16.00 u tot 20.00 u  

Alle leerlingen van wie de achternaam begint met de letters A t/m K

donderdag 14 maart van 16.00 u tot 20.00 u  

Alle leerlingen van wie de achternaam begint met de letters L t/m Z

 

Let op: Aanmelden van leerlingen voor Praktijkschool de Zwaaikom gaat buiten de centrale aanmeldingsavonden om. U kunt rechtstreeks en het liefst zo spoedig mogelijk contact opnemen met mevr. Ceciel Mulders voor een afspraak op school.
Tel: 0162-422827

 

Ouders krijgen uiterlijk 22 mei 2019 de uitslag van de beslissing van de toelatingscommissies van de scholen.

 

Procedure bij zij-instroom in leerjaar 1-2-3-4

Voor leerlingen die tussentijds willen instromen in leerjaar 1-2-3-4 op het Hanze College kunnen ouders, verzorgers contact opnemen met dhr. den Reijer (teamleider).

U krijgt vervolgens een aanmeldformulier en als dit volledig ingevuld op het Hanze College is ontvangen, wordt contact opgenomen met de toeleverende school. Zij vullen een overdrachtsformulier in en samen met overige relevante informatie wordt dit naar het Hanze College opgestuurd. Naar aanleiding van deze informatie volgt een kennismakingsgesprek, waarna de toelatingscommissie uiteindelijk bepaalt of de betrokken leerling plaatsbaar is op onze school.

Indien wenselijk kan ook de leerlingbegeleiding van het Hanze College bij deze procedure worden betrokken.