Ouderbrief 17 april

Oosterhout, 17 april 2020

Beste leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s),

Het is bijna meivakantie. Kunnen daarna de scholen weer open? U heeft er ongetwijfeld zelf ook behoefte aan hier antwoord op te krijgen. Dinsdag 21 april komt het kabinet met nieuwe besluiten over wat er na 28 april wel en niet kan in de samenleving. Dat geldt dus ook voor het onderwijs. Samen met het ministerie, andere sectororganisaties, de bonden en LAKS zijn we sinds kort in gesprek om de diverse scenario’s te verkennen. Uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs op school alleen dan opgestart kan worden als het volgens het RIVM verantwoord en veilig is, voor leerlingen én medewerkers van de scholen. Wij informeren u op 22 april aan het eind van de dag hoe het verder gaat na de meivakantie.

 Ondersteuning en opvang van leerlingen
In de meivakantie zijn de scholen dicht. Mocht u behoefte hebben aan opvang tijdens de vakantie kunt u contact opnemen met andere instanties. Een overzicht van mogelijkheden en contactgegevens kunt u in de bijlage vinden.

 Activiteiten die nu niet doorgaan
Het kamp van klas 2 wordt niet verplaatst naar volgend schooljaar. Het verplaatsen naar leerjaar 3 zou betekenen dat er andere mentoren mee op kamp gaan zonder ervaring. Daarbij zou het kamp dan verplaatst moeten worden naar september en we kunnen er voor dat tijdstip nog niet vanuit gaan dat alles weer mogelijk is. Het bedrag dat ouders hiervoor hebben betaald zal worden teruggestort door de school.

De schoolreizen naar Parijs en Berlijn voor klas 3 zijn voorlopig verplaatst naar de week voor de kerstvakantie. We hopen dat we dan Parijs en Berlijn in kerstsfeer mogen zien. De reizen zijn niet geannuleerd maar verplaatst. Er is op dit moment dan ook geen teruggave van de reissom.

Voor wat betreft de sportklas zullen we afwachten wat het advies van de overheid wordt voor wat betreft contactsporten.

 Facturen
De facturen van OMO die deze week digitaal verstuurd zouden worden zullen op een later tijdstip verstuurd worden i.v.m. een technische storing. De laatste termijn voor de buitenlandse reizen ontvangen de ouders van leerlingen uit de voorexamenklassen dus op een later moment.

 Tip: ThuisBieb
Online is de Bibliotheek gewoon open! In de ThuisBieb-app staan vrij beschikbare e-books zodat leerlingen thuis kunnen doorlezen. De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als je leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek! Op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb staan alle vrij beschikbare e-books uitgelicht per leeftijdscategorie. Download de ThuisBieb in de AppStore of Google Play. De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. Je kunt de ThuisBieb-app voor iOS downloaden in de AppStore en voor Android via Google Play. De app is in elk geval beschikbaar tot en met 10 mei. Meer informatie kun je vinden op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb.

 Prettige meivakantie
De vakantieplannen moeten in de ijskast, het leven in een bijzondere droom gaat ook de komende twee weken gewoon verder. Toch wensen we al onze leerlingen en hun ouders een welverdiende meivakantie, even zonder schoolwerk, taken in Magister, bezorgde mentoren en  docenten online. Geniet van het heerlijke weer op voldoende afstand van elkaar en probeer gezond te blijven en je naaste omgeving gezond te houden.

Met een hartelijke groet,

Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
Jacqueline Ringens, wnd directeur Hanze College