Ouderteam

HODT ( Hanze OuderteamDenkTank)

De HODT is een informeel orgaan waarin ouders meedenken over allerlei zaken op het Hanze College. Vijf keer per jaar komt deze klankbordgroep bij elkaar. De schoolleiding neemt deel aan deze bijeenkomsten.

We bieden elkaar een veilige setting aan om te kunnen klankborden en als school zijn we bijzonder geïnteresseerd in de mening van ouders. We spreken met elkaar over concrete thema’s, zoals beeldvorming, invulling ouderavonden, onderwijsaanbod, leerlingenzorg, leerlingenactiviteiten, de gezonde school, tevredenheidsonderzoeken etc.

Naast de HODT en de MR zijn ouders ook vertegenwoordigd in de ACL, de activiteitencommissie voor de leerlingen. Per activiteit is er de mogelijkheid om deel te nemen en een bijdrage te leveren.