Brief Eindexamenklassen

Oosterhout, 14 april 2020

Beste leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s),

In deze brief sturen we jullie informatie over de planning van de schoolexamens, en over de zak- slaagregeling die gisteren door de minister van Onderwijs is gepubliceerd.

4 juni: landelijke uitslag
Op 4 juni krijgen alle examenleerlingen in Nederland uitslag van hun examen. We gaan hier een feestelijke dag van maken voor de leerlingen die geslaagd zijn. Na 4 juni kunnen de leerlingen die nog niet geslaagd zijn een herexamen (dat heet nu: resultaatsverbeteringstoets, kort gezegd RV-toets) doen.

Herexamen: RV-toetsen vanaf 5 juni
Als je op 4 juni nog niet geslaagd bent, geven leerlingen op vrijdag 5 juni aan welke resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets) zij willen maken.

o             vmbo-leerlingen mogen twee theorievakken en een praktijkvak herkansen.

o             de RV-toets levert 50% van het cijfer op, de andere 50 % is het SE-cijfer van het vak.

o             het beste resultaat geldt.

o             leerlingen die hun cijfer willen verbeteren hebben ook recht op een RV-toets.

Zak-/slaagregelingen
Er is niet veel veranderd ten opzichte van hoe deze was. Er is geen Centraal Examen dus de eis om gemiddeld voor je CE een 5,5 te staan vervalt. Hieronder de overige wijzigingen en een korte uitleg van wanneer je wel/niet geslaagd bent.

VMBO:

 • Slagen of zakken wordt bepaald door de resultaten van het totale schoolexamen, dus het gemiddelde van SE1,SE2 en SE3. In magister is dat de kolom “SEgem”
 • Deze cijfers worden afgerond op hele cijfers. Een 5,4 wordt een 5 en een 6,5 wordt een 7
 • LO en CKV moet voldoende afgerond zijn
 • Nederlands is een 5 of hoger

Je bent geslaagd wanneer je…

 • al je eindcijfers en je combinatiecijfer van de beroepsgerichte vakken een 6 of hoger zijn, of;
 • je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;
 • je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;
 • je 2 keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
 • geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is. Let op: ook voor de afzonderlijke keuzevakken moet je tenminste het eindcijfer 4 halen.

Planning van de schoolexamens

 • Tot en met woensdag 15 april: inhaaltoetsen examenkandidaten.
 • Donderdag 16 april om uiterlijk 10.00 uur cijfers in magister.
 • Vrijdag 17 april brief naar ouders over herkansingen van de schoolexamens.
 • Uiterlijk donderdag 7 mei : leerlingen geven maximaal twee theorievakken en twee praktijkvakken aan die zij willen herkansen (aan pverduijn@hanze-college.nl)
 • 8 mei krijgen de ouders een brief wanneer de herkansingen gaan plaatsvinden.
 • Van maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei herkansingen schoolexamens (+ laatste inhalers)
 • Maandag 18 mei voor 10.00 uur cijfers herkansingen (+laatste inhalers) in Magister
 • Donderdag 4 juni: uitslag wordt bekend gemaakt aan leerlingen en ouders
 • Vrijdag 5 juni: leerlingen geven aan welke resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets) zij willen maken.

o             Vmbo basis en kader leerlingen mogen twee theorievakken en een praktijkvak herkansen.
Vmbo gl en tl mogen twee vakken herkansen.
o             De RV-toets levert 50% van het cijfer op, de andere 50 % is het SE-cijfer van het vak.
o             Het beste resultaat geldt.
o             Leerlingen die hun cijfer willen verbeteren hebben ook recht op een RV-toets.

 • Van 8 tot en met 12 juni zijn examinatoren beschikbaar om examenleerlingen te begeleiden.
 • De RV-toetsen worden gepland in week 25 (van 15 tot en met 19 juni).
 • De cijfers worden op 24 juni in magister ingevoerd voor 15.00 uur.
 • Op 25 juni is de definitieve uitslag bekend. Leerlingen worden voor 12.00 uur hiervan op de hoogte gebracht.

Tot slot
Wij wensen jullie gezondheid en heel veel succes met de afronding van je schoolexamen!

 

Met een hartelijke groet,

Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
Jacqueline Ringens, wnd directeur Hanze College