Van VMBO naar MBO

ROC West-Brabant wil het voortijdig schoolverlaten voorkomen. Bijvoorbeeld door jongeren in hun eerste jaar op het mbo te laten begeleiden door een docent van hun vmbo-school. Dat is de transfercoach.

In 2009 startte het ministerie van OCW met het terugdringen van Voortijdig Schoolverlaten. In West-Brabant werd daartoe onder andere  een coaching-traject opgezet. De coaches werden transfercoaches genoemd vanwege de begeleiding bij de ‘transfer'(overstap) van vmbo naar mbo.

Inmiddels doen veel vmbo-scholen in West-Brabant mee door binnen hun school een transfercoach aan te stellen. Zij krijgen een opleiding en tijd om hun rol goed te kunnen vervullen.