Extra zorg en begeleiding

Leerlingenzorg

Het Hanze College besteedt veel aandacht aan een goede leerlingbegeleiding. De begeleiding dient op de eerste plaats gestalte te krijgen in de aandacht die de leerling in iedere les krijgt van de docent. Daarnaast is aan iedere leerling een mentor toegewezen die het eerste aanspreekpunt vormt voor een leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) en de spil is voor de leerling bij alle vormen van begeleiding. De organisatie van de begeleiding in het algemeen berust bij de adjunct directeur die belast is met het onderwerp “Zorg”. Hij is de voorzitter van de zogenaamde Zorgbreedtecommissie in de school die als platform functioneert om de totale zorg aan te sturen en te optimaliseren.

Ook de begeleiding bij de Oriëntatie op Studie en Beroep berust met name in de onderbouw bij de mentor. Leerlingen die problemen ondervinden waarvoor zij geen beroep willen of kunnen doen op de mentor, kunnen zichzelf of via de kernteamvoorzitter tot andere (interne en externe) begeleiders wenden. (leerlingbegeleider – vertrouwenspersoon – keuzebegeleider – orthopedagoge – remedial teacher – zelfvertrouwentrainer).

Via het kernteam of de leerlingbegeleiding kunnen leerlingen ter bespreking worden ingebracht in het zorgadviesteam (ZAT). In dit team worden handelingsplannen voor leerlingen afgestemd tussen de leerplichtambtenaar, de GGD, het sociaal wijkteam, de leerlingbegeleiding en de zorgcoördinator van het Hanze College.

In alle gevallen vervult het ZAT ook de slagboomfunctie voor leerlingen die verwezen worden naar de Reboundvoorziening. Deze leerlingen worden tijdelijk (max. 3 maanden) buiten de school opgevangen, waarbij onderwijs en jeugdhulpverlening met een gezamenlijk handelingsplan werken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer op het Hanze College.