Busverlof

In bijzondere gevallen kunnen leerlingen in aanmerking komen voor busverlof in verband met de afstand tot de school en de winterperiode. Zij mogen dan volgens duidelijke richtlijnen iets later komen of iets vroeger naar huis. Voor meer informatie neem je contact op met meneer den Reijer.