Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen.
Als je interesse hebt kunt je hier het leerlingenstatuut downloaden.