Overige regels en afspraken

  • Het is de leerlingen niet toegestaan in de personeelskamer te komen.
  • Het dragen van petten is in de school niet toegestaan.
  • Voor de lessen Lichamelijke Oefening dragen leerlingen de voorgeschreven kleding. Op verzoek van ouders is het toegestaan, na een gesprek met een lid van de schoolleiding, tijdens de gymles een sporthoofddoek te dragen.
  • In de school en op het schoolterrein mag door de leerlingen en personeel niet gerookt worden.