Afspraken voor in lokalen

  • Tijdens de pauzes dienen de deuren van de lokalen op slot te zijn, zodat de leerlingen geen vrije toegang hebben.
  • De leerlingen mogen hun helm of jas niet mee in de klas nemen. Ze hebben daarvoor een kluisje. Men kan natte regenkleding ook aan de kapstok hangen.
  • Het is leerlingen niet toegestaan in een lokaal te verblijven, zonder dat daar een docent bij aanwezig is of toezicht op uitoefent, ook niet als het slechts één leerling betreft. Omgekeerd verlaat de docent zijn klas niet als daar leerlingen aanwezig zijn. Leerlingen zonder toezicht in een klas achterlaten is in strijd met de voorschriften, ook die van de veiligheid.
  • Ieder lokaal heeft een docent die verantwoordelijk is voor het schoon en netjes houden van het lokaal