Afspraken voor gebruik mobiele telefoon

  • In de hele school mag een leerling niet bellen met zijn mobiele telefoon of opnames maken. Als een leerling moet bellen, dan kan dit bij de receptie. Overtreding van deze regel wordt bestraft met 5x melden om 08.00 uur.
  • De leerling mag zijn mobiele telefoon wel in de pauze gebruiken voor andere zaken (bijv. spelletjes, Whatsapp)
  • We adviseren de leerlingen de mobiele telefoon op te bergen in het kluisje.
  • In de les is het gebruik van de mobiele telefoon alleen toegestaan na toestemming van de docent.
  • Het gebruik van opnameapparatuur is op het hele schoolterrein verboden.