Afspraken voor de aula en kluisjes

Afspraken voor de aula en kluisjes

  • Leerlingen verblijven niet onnodig tussen de kluisjes en in de sluis naar de binnenplaats.
  • Respect voor elkaar en elkaars spullen
  • Eten alleen in de aula en op het schoolplein, niet in de gangen.
  • De rood/witte lijn geeft de vrije ruimte aan tijdens de pauzes
  • We zitten alleen op stoelen of banken
  • Muziek luisteren alleen met oortjes
  • De tassen staan altijd op de grond

Extra afspraken tijdens aula-uren

  • Je verblijft in de aula, niet bij de kluisjes

Alleen met toestemming mag je de aula verlaten