Inventarisatie ouderbrief Coronavirus 16-03

Oosterhout, 16 maart 2020


Betreft: inventarisatie opvang van leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in cruciale beroepen

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Gisteren heeft u een mail van ons gekregen wat we doen nu onze school dicht moet t/m 6 april. Uw zoon/dochter mag/mogen niet meer naar school komen, totdat het kabinet de maatregel intrekt. Dat geldt niet voor kinderen van ouders werkzaam in de vitale beroepen. Om deze opvang te organiseren vraag ik u om vandaag vóór 16.00 uur door te geven of u hier de komende drie week gebruik van moet maken.

Het gaat om de volgende groep leerlingen:

  • beide ouders zijn werkzaam in de vitale beroepen (voor de lijst van vitale beroepen:
    https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-l¶cruciale-beroepsgroepen)
  • uw zoon/dochter heeft geen klachten (verkoudheid, hoesten en/of koorts).

Wilt u tot 6 april van de opvang op school gebruik maken?

  • geef dit vandaag door vóór 16.00 uur
  • geef dit door aan de teamleider van uw zoon/dochter.
    Voor de onderbouw is dat de heer J. den Reijer idenreiier@hanze-college.nl , voor de bovenbouw is dat de heer A. van Daatselaar bvdaatselaar hanze-colle e.nl

Vervolgens zullen wij de opvang organiseren. Opvang vindt dagelijks plaats op school, tussen 10.00 – 14.00 uur.

Wanneer het mogelijk is uw zoon/dochter thuis op te vangen (bv door een oudere broer of zus), dan heeft dat onze voorkeur — hoe minder mensen op school, hoe beter voor de volksgezondheid.

Wij blijven u informeren over de continuïteit van het onderwijs en de maatregelen die wij daarin nemen. Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze brief dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding van de school van uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet,

Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
Jacqueline Ringens, wnd directeur Hanze College