Overdracht van vmbo naar mbo

De transfercoach zorgt voor een ‘warme overdracht’ van vmbo naar mbo. De mbo-school kan zo de leerling beter ontvangen en begeleiden. Daardoor voelt de leerling zich eerder thuis in het mbo en hij leert zelf beter zijn eigen weg te vinden. Zo wordt voorkomen dat een leerling voortijdig schoolverlater wordt.