Rapportage

  • Een rapport geeft de leerling en zijn ouders een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken in een bepaalde periode. Het rapport is gericht aan de ouders, tenzij de leerling meerderjarig is. Bij minderjarige leerlingen is bij de inlevering de handtekening van één van de ouders nodig.
  • De berekening van de rapportcijfers moet voor elk vak aan het begin van het schooljaar voor alle rapporten van dat jaar aan de klas worden meegedeeld.
  • Een rapportcijfer mag niet op grond van slechts één toets worden vastgesteld, behalve wanneer er met de directie is overlegd.
  • Indien de leerling, de ouders of de leraar (leraren) dit wensen wordt het rapport besproken.
  • Per trimester wordt een cijferrapport verstrekt. Tijdens het eerste trimester wordt een extra letterrapport meegegeven.