Convenant veilige school

Hiernaast vindt u het 5-stappenplan van het convenant veilige school dat het Hanze College heeft afgesloten met het Munnikenheide College in Etten-Leur.