LWOO

Leerlingen met het recht op Leerwegondersteunend Onderwijs, LWOO.

De leerlingen, die bij aanmelding op het Hanze College zijn getest en door de RVC zijn geïndiceerd voor LWOO, starten vaak in een kleinere klas. Dit biedt de mentor en de docenten meer kansen om ook individueel rekening te houden met de problemen die de leerlingen hebben bij het leren.

Het Hanze College kent speciale begeleiders voor het leerwegondersteunend onderwijs. Deze begeleiders verzorgen een vlotte overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en begeleiden de mentoren en de leerlingen in het LWOO. Naast de start in de kleinere klas is er nog een aantal andere begeleidingsvormen:

  • Alle leerlingen in de onderbouw binnen het LWOO worden gevolgd op basis van een hande¬lingsplan, dat iedere 6 tot 8 weken op basis van een leerlingenbespreking wordt bijgesteld.
  • Alle leerlingen in de onderbouw, binnen het LWOO, hebben wekelijks tijdens een lesuur contact met een remedial teacher, die samen met de docent die dan lesgeeft individuele aanvullende programma’s uitzet.
  • Het aantal docenten dat lesgeeft aan LWOO -klassen is maximaal teruggebracht, zodat leerlingen aan een zeer beperkte groep docenten hoeven te wennen.
  • De mentoren in het LWOO geven veel lessen aan de eigen mentorklas en bij plaatsing in een mentorklas wordt rekening gehouden met de kenmerken van leerling en mentor. Hierdoor kan al een eerste afstemming worden verkregen tussen leerprobleem en specialisme van de mentor.
  • Voor specifieke problemen kan de mentor de hulp inroepen van de remedial teacher, ambulante begeleiders,, orthopedagoog, psycholoog, leerlingbegeleider, medewerkers wijkteam en schoolarts. Samen met de mentor wordt de ondersteuning bekeken en worden de bijstellingen voor het handelingsplan gemaakt.