Keuzebegeleiding

De keuzebegeleider

(mw. Liebregts en dhr. Laros)

Werkzaamheden van de keuzebegeleider:

 • Geeft voorlichting over keuzemogelijkheden, beroepen en niveaus.
 • Verzorgt daartoe de informatieavonden.
 • Verzorgt de begeleiding en organisatie bij het gehele keuzeproces in de onderbouw. (PSO / KWT).
 • Vooral een coachende rol naar mentoren van leerjaar 1 en 2. Ook het overleg met de Vrienden van het Hanze College is hier een onderdeel.
 • Is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de Cito Volg Advies Toets in leerjaar 2 (alleen de KGM klas en de mogelijke opstromers) en een talentenscan in leerjaar 3.
 • Geeft voorlichting over diverse vervolgscholen.
 • Verzorgt daartoe de opzet en het onderhoud van een infotheek op dit terrein.
 • Signaleert problemen en biedt, zo mogelijk, oplossingen aan.
 • Onderhoudt contacten met vervolgscholen en andere belanghebbenden.
 • Verzorgt de interne en externe verwijzing van leerlingen in samenwerking met de schoolleiding en coördinatoren.
 • Vervult zijn/haar taak bij ouderavonden.
 • Houdt zich op de hoogte van onderwijsontwikkelingen die een raakvlak hebben met het decanaat en informeert daarover de ouders en leerlingen.
 • Is verantwoordelijk voor de uitstroom van leerlingen in leerjaar 4 t/m hun inschrijving op een ROC

 

LOB activiteiten Hanze College

Leerjaar 1

activiteit periode/ maand betrokkene/uitvoerder opmerkingen
PSO, Qompas 1 uur per week mentor Keuzekaart invullen
KWT 6 verplichte profielen/bedrijfsbezoek 4 uur/week gehele jaar Vakdocent- leermeester Verslag maken en presenteren
studieles gehele jaar mentor Sturen op keuze

 

Leerjaar 2

activiteit periode/maand betrokkene/ uitvoerder opmerkingen
KWT  keuze van de leerling uit de 6 profielen 4 uur/week gehele jaar Vakdocent- leermeester
PSO, Qompas, bedrijfsbezoek en presentatie 3 bedrijfsbezoeken/jaar mentor Keuzekaart invullen
studieles gehele jaar mentor Sturen op keuze
Affiniteiten toets februari
CITO advies toets maart
Voorlichting KBL/Mavo  determinatietraject april J. den Reijer
Keuzegesprekken en vastleggen van keuze en niveau Eind april mentor
Naar behoefte decaan gesprek oriëntatie
beroepenmarkt

 

Leerjaar 3

activiteit periode/maand betrokkene/uitvoerder opmerkingen
Beroepsgerichte uren en stage gehele jaar /april Vakdocent leermeester
beroepenmarkt december Mentor, decanen
Leerbaan gesprekken, Qompas Na iedere periode mentor
Naar behoefte decaan gesprek decaan

 

Leerjaar 4

activiteit periode/maand betrokkene/uitvoerder opmerkingen
Beroepsgerichte uren en stage Oktober 2 wkn, lintstage Vakdocent leermeester
beroepenmarkt december Mentor, decanen
Leerbaan gesprekken, Qompas Na iedere periode mentor
Naar behoefte decaan gesprek decaan