Gewoon doen is zo gek nog niet

Elk jaar herhalen wij op het Hanze College een aantal keren de afspraak dat iedere leerling het recht heeft op een plezierige schooltijd en dat we ook allemaal de plicht hebben om daar op allerlei manieren aan mee te werken.

Natuurlijk geldt deze afspraak ook voor de momenten dat we onderweg zijn van huis naar school en andersom. Op school krijgen we echter soms berichten over leerlingen die deze afspraak niet goed begrijpen. Zij vallen onderweg jongens en meisjes lastig met scheldpartijen, bedreigingen, wegversperringen en af en toe vallen er ook rake klappen.

Omdat ook op de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout, Dongen en Raamsdonksveer leerlingen zitten die zich schuldig maken aan deze pesterijen hebben we besloten om samen met de verschillende gemeenten, politie, bureau Halt en het Openbaar Ministerie ook dit probleem aan te pakken.

Zij maken samen afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag om zo een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de school te creëren.

Zo kunnen leerlingen die slachtoffer of getuige zijn van:

  1. fysieke / verbale agressie en intimidatie, ernstige belediging en discriminatie
  2. drugsbezit, -handel, en –gebruik / alcoholgebruik en –bezit
  3. vernieling
  4. wapenbezit
  5. diefstal
  6. vuurwerkbezit en –handel
  7. seksuele intimidatie
  8. sms / msn terreur
  9. schoolverzuim

“aangifte” doen bij de leerlingbegeleider van hun school.

Afhankelijk van de situatie wordt alles op papier (protocol agressie) gezet en bij ernstige zaken nemen we contact op met de wijkagent van de school. De ouders van daders en slachtoffers worden door de school geïnformeerd. Het opgestelde protocol wordt in een apart dossier door de leerlingbegeleider bewaard.

Tegenover de ongewenste/verboden gedraging van de leerling wordt door de school een passende sanctie gezet. Ook zal in deze fase bekeken worden of (externe) hulpverlening wenselijk is.

Bij ernstige zaken bekijkt de wijkagent samen met de ouders van het slachtoffer of met de school naar de wenselijkheid / noodzaak voor een echte aangifte bij de politie.

Hij kan de zaak ook voorleggen bij Bureau Halt. Daarnaast zullen de verschillende scholen nauw met elkaar samenwerken als het gaat om het doorgeven van namen van daders en slachtoffers.

Het mag duidelijk zijn dat geen enkele vorm van strafbaar gedrag wordt getolereerd op het Hanze College en dat we in voorkomende gevallen steeds volgens de bovenstaande procedure zullen handelen.

Om crimineel gedrag te voorkomen, kan uit het oogpunt van preventie door de school ook contact met de politie worden opgenomen. Dit contact kan, indien gewenst, gevolgd worden door verdere acties, zoals bijvoorbeeld het doen van aangifte.

Ten aanzien van de verplicht gehuurde kluisjes behoudt de school zich het recht voor deze te openen. Zitten er zaken (drugs, alcohol, wapens…) in, die je volgens het schoolreglement niet mag hebben, dan ben je als leerling zelf verantwoordelijk.

Alle deelnemende scholen werken waar mogelijk mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie inzake de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde noodzakelijk acht.

 

Wij hopen echter allemaal dat er nooit een aangifte gaat komen, want gewoon doen is zo gek nog niet!