Lijst met commissies en voorzitters daarvan

Managementteam: P.van Beek
Activiteiten Commissie Personeel: J. Schrauwen
Activiteiten Commissie Leerlingen: J. Schrauwen
Arbocommissie: W. Vermeulen
Commissie Identiteit: P. van Beek
Zorgbreedtecommissie: J. den Reijer
Zorgadviesteam(ZAT): J. den Reijer
Commissie Kwaliteitszorg: P. van Beek