Wat we bieden

Brede VMBO-School

Op 1 augustus 1999 begon voor de Mavo en het VBO een nieuw hoofdstuk. Beide scholen werden omgezet in VMBO. Het VMBO kent vier leerwegen en vier sectoren. Na het tweede leerjaar kunnen de leerlingen op het Hanze College kiezen uit:

•               De basisberoepsgerichte leerweg

•               De kaderberoepsgerichte leerweg

•               De gemengde leerweg

•               De theoretische leerweg

De school biedt deze leerwegen aan in drie sectoren:

•               Techniek

•               Economie

•               Zorg en Welzijn.

(De sector Landbouw wordt niet aangeboden).

Op het Hanze College bieden we zes profielvakken aan:

BWI Bouwen, Wonen en Interieur alleen basis en kader
E&O Economie en Ondernemen alleen basis en kader
M&T Mobiliteit en Transport alleen basis en kader
PIE Produceren, Installeren en Energie alleen basis en kader
Z&W Zorg en Welzijn alleen basis en kader
D&P Dienstverlening en producten alleen gemengde leerweg

 

Elke sector kent een gemeenschappelijk deel. Dit bestaat uit de vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Die vakken zijn dus in klas 3 en 4 voor iedereen verplicht.

Verder kent iedere sector specifieke vakken.