Aanmelding

Informatie over de centrale aanmelding voor het schooljaar 2020-2021 op de scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout.
De aanmelding voor het schooljaar 2020-2021 geschiedt centraal op de scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout.

De centrale aanmeldingsdata zijn:

dinsdag 10 maart van 16.00 u tot 20.00 u Alle leerlingen van wie de achternaam begint met de letters A t/m K
donderdag 12 maart van 16.00 u tot 20.00 u Alle leerlingen van wie de achternaam begint met de letters L t/m Z
Let op: Aanmelden van leerlingen voor Praktijkschool de Zwaaikom gaat buiten de centrale aanmeldingsavonden om. U kunt rechtstreeks en het liefst zo spoedig mogelijk contact opnemen met mevr. Ceciel Mulders voor een afspraak op school.

Tel: 0162-422827

We verwachten op deze data de leerlingen met hun ouder(s). Zij brengen de volgende zaken mee:

1 Ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
2 Door ouders en leerkracht ondertekend schooladviesformulier en een kopie van de uitdraai van het Overstapdossier OSO
3 ID-kaart (origineel) van de leerling zodat het BSN-nummer gecontroleerd kan worden. Dit mag niet door de school worden ingenomen.

 

In verband met de maatregelen die gelden wegens de verspreiding van het Coronavirus, gelden een paar bijzondere afspraken. Klik op deze link om meer te lezen.

Ouders krijgen uiterlijk 13 mei 2020 de uitslag van de beslissing van de toelatingscommissies van de scholen.