Aanmelding

Informatie over de centrale aanmelding voor het schooljaar 2020-2021 op de scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout.
De aanmelding voor het schooljaar 2020-2021 geschiedt centraal op de scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout.

De centrale aanmeldingsdata zijn:

dinsdag 10 maart van 16.00 u tot 20.00 u Alle leerlingen van wie de achternaam begint met de letters A t/m K
donderdag 12 maart van 16.00 u tot 20.00 u Alle leerlingen van wie de achternaam begint met de letters L t/m Z
Let op: Aanmelden van leerlingen voor Praktijkschool de Zwaaikom gaat buiten de centrale aanmeldingsavonden om. U kunt rechtstreeks en het liefst zo spoedig mogelijk contact opnemen met mevr. Ceciel Mulders voor een afspraak op school.

Tel: 0162-422827

We verwachten op deze data de leerlingen met hun ouder(s). Zij brengen de volgende zaken mee:

1 Ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
2 Door ouders en leerkracht ondertekend schooladviesformulier en een kopie van de uitdraai van het Overstapdossier OSO
3 ID-kaart (origineel) van de leerling zodat het BSN-nummer gecontroleerd kan worden. Dit mag niet door de school worden ingenomen

 

Ouders krijgen uiterlijk 13 mei 2020 de uitslag van de beslissing van de toelatingscommissies van de scholen.